Cijfers 2019 Collectieve Surveillance

Het jaar 2019 is weer afgesloten. De data zijn geanalyseerd en in dit verslag samengevat. De surveillant van Securitas is in 2019 in totaal 444 keer aangestuurd voor een melding. Dit betreffen inbraakmeldingen, brandmeldingen, verboden uitschakelingen, te late inschakelingen, assistentieverzoeken en sabotagemeldingen. Tijdens de collectieve beveiliging volgen de surveillanten echter niet alleen alarmmeldingen op, zij houden ook de omgeving in de gaten en rapporteren onregelmatigheden. Zij hebben in 2019 in totaal 884 afwijkingen gerapporteerd. Dit betreffen niet afgesloten hekwerken, niet afgesloten auto’s, verdachte auto’s, open of ingegooide ramen, open deuren, straatverlichting, gevonden voorwerpen, vernielingen, vuil, verlichting en vechtpartijen.

Daadwerkelijke inbraken
Securitas heeft in 2019 twee daadwerkelijke inbraken gerapporteerd. Een van deze inbraken vond plaats in april en de andere in december. Bij de inbraak in april was het kozijn ernstig beschadigd. De contactpersoon van het betreffende bedrijf woonde ver weg en kon niet komen. De surveillanten hebben zelfstandig een noodreparatie uitgevoerd, waardoor het pand in ieder geval weer afgesloten was. In december vond de tweede inbraak plaats die snel gesignaleerd werd door de surveillant. Hier is de contactpersoon wel ter plaatse gekomen en heeft het verder afgehandeld. 

Aanrijdtijden
Zoals hierboven genoemd zijn de medewerkers van Securitas 444 keer aangestuurd in 2019. De gemiddelde aanrijdtijd hierbij was 11,24 minuten. Tijdens de eerste vijf maanden was de aanrijdtijd steeds onder de 10 minuten. Hierna zat deze op of rond de 12 minuten met een uitschieter in augustus en september, hier zat de aanrijdtijd op respectievelijk 17 en 14 minuten. Securitas is gevraagd om dit te verklaren, maar konden dit niet. Wel is er aandacht aan besteed, waarna de aanrijdtijd stabiliseerde.  

Wat gaat beter?
Het aantal open hekwerken, ramen en deuren neemt af. Er lijkt dus steeds meer bewustzijn het pand goed te sluiten alvorens te vertrekken. Wel blijft het zaak dat we ook de omgeving in de gaten houden als we ons bedrijf verlaten en zien we ‘vreemde’ situaties, dan kunnen we dat melden bij Securitas.

Verhoogde aandacht voor storten van vuil en defecte straatverlichting
Het gebeurt erg veel dat er vuil gestort wordt op onze bedrijventerreinen. Dit is 129 keer gerapporteerd in 2019.

Voor wat betreft defecte straatverlichting: dit is 70 keer gerapporteerd in 2019. Securitas meldt dit bij de gemeente Arnhem en rapporteert dit aan StAB. StAB heeft dit al meermalen bij de gemeente Arnhem aangekaart, want defecte straatverlichting komt vooral op Het Broek te vaak voor. Tot op heden zonder resultaat.

Wat kunt u doen voor een schoon en veilig bedrijventerrein
Blijf monitoren op uw bedrijventerrein en meldt verdachte situaties bij Securitas. En natuurlijk geldt vooral: samen zorgen voor een optimale collectieve surveillance. Bent u dus nog geen lid? Meldt u dan aan. Neem hiervoor contact op met Securitas Arnhem.

De rapportage in cijfers

Contactgegevens Securitas
Algemeen: (088) 322 11 00
Hoofdsurveillant: (06) 29 08 11 14