We willen allemaal dat de plek waar je onderneemt aantrekkelijk is voor bezoekers, maar ook voor werknemers. Wandelen over een groen bedrijventerrein in de pauze is immers prettiger dan wandelen in een stenen woestijn. En niet onbelangrijk: een klimaatbestendig bedrijventerrein. Klimaatverandering zorgt voor hittestress en wateroverlast. Vergroenen dus!

Dat dit concreet en snel kan bewijst StAB. Samen met de gemeente en provincie realiseerden wij groene en fraaie entrees van de bedrijventerreinen. En op ieder bedrijventerrein zijn er al ondernemers die op hun perceel met flinke subsidie vergroend hebben.

In opdracht van StAB is onderzocht hoe de bedrijventerreinen vergroend kunnen worden. Bomen, groene daken en gevels, met bloemrijk gras ingezaaide bermen, groene parkeerplaatsen, hagen langs hekwerken van bedrijven en parkjes en perkjes: het is allemaal uitgewerkt in een catalogus. De catalogus bevat maatregelen die op korte termijn mogelijk zijn op publiek en privaat terrein en, uiteraard, wat het gaat kosten.

Subsidie maakt het wel héél aantrekkelijk
Het vraagt natuurlijk wel de bereidheid om te investeren. Als stimulans heeft StAB een Groenfonds in het leven geroepen. Met de donaties van veel ondernemers de afgelopen jaren én een gulle gift van Penny Lane Beleggingen, zorgt StAB voor cofinanciering van individuele vergroeningsinitiatieven. Daarnaast is er een aanzienlijke subsidie mogelijk van de gemeente Arnhem in het kader van hittebestrijding.

Vanuit StAB

  • tot een investering van € 2.500,- een vast bedrag van € 500,-
  • tot een investering van € 10.000,- > 10% van de kosten met een minimum van € 500,-
  • vanaf een investering van € 10.000,- > € 1.000,-

Vanuit de gemeente

  • In het kader van hittebestrijding maximaal 50% van de kosten van de realisatie van het initiatief
  • maximaal € 12.500,- subsidie per initiatief verleend

Voorwaarden

  • Het moet om nieuw groen gaan > vervangen van bestaand groen valt buiten de subsidieregeling
  • Er moet een uitgewerkt plan liggen met offerte, met daarin zichtbaar de voor- en nasituatie

Maak gebruik van de subsidieregeling!

Doet u ook mee?
Op ieder bedrijventerrein zijn er al ondernemers én de gemeente die de spits afbijten. Sluit u, als ondernemer, zich daar bij aan? Download de catalogus en het beplantingsvoorstel en laat het ons weten als ook u aan de slag wilt op uw terrein. Wij ondersteunen u daarbij. Op de pagina van uw eigen bedrijventerrein kunt het werkboek downloaden met impressies van de mogelijke maatregelen, zowel openbaar als privaat.

Naar het contactformulier

Laatste nieuws

Bijeenkomsten