Groen is doen!

We willen allemaal dat de plek waar je onderneemt aantrekkelijk is voor bezoekers, maar ook voor werknemers. Wandelen over een groen bedrijventerrein in de pauze is immers prettiger dan wandelen in een stenen woestijn. En niet onbelangrijk: een klimaatbestendig bedrijventerrein. Klimaatverandering zorgt voor hittestress en wateroverlast. Vergroenen dus!

Dat dit concreet en snel kan bewijst StAB. Samen met de gemeente en provincie realiseerden wij groene entrees van de bedrijventerreinen. En op ieder bedrijventerrein zijn er al ondernemers die op hun perceel met flinke subsidie vergroend hebben.

Maatregelen en subsidie

In opdracht van StAB is onderzocht hoe de bedrijventerreinen vergroend kunnen worden. Bomen, groene daken en gevels, groene parkeerplaatsen, hagen langs hekwerken van bedrijven en parkjes en perkjes: het is allemaal uitgewerkt in een catalogus. De catalogus bevat maatregelen die op korte termijn mogelijk zijn op publiek en privaat terrein.

Het vraagt natuurlijk wel de bereidheid om te investeren. Als stimulans heeft StAB een Groenfonds in het leven geroepen. Daarmee zorgen wij voor cofinanciering van individuele vergroeningsinitiatieven. Daarnaast is er een aanzienlijke subsidie mogelijk van de gemeente Arnhem.

Subsidie StAB

  • Tot een investering van € 2.500,- een vast bedrag van € 500,-;
  • tot een investering van € 10.000,- > 10% van de kosten met een minimum van € 500,-;
  • vanaf een investering van € 10.000,- > € 1.000,-.

Bovendien coördineert StAB het subsidietraject bij de gemeente.

Subsidie gemeente

De hele subsidieregeling van de gemeente vindt u hier.

Doet u ook mee?

Op ieder bedrijventerrein zijn er al ondernemers én de gemeente die de spits afbijten. Sluit u, als ondernemer, zich daar bij aan? Download de catalogus en het beplantingsvoorstel en laat het ons weten als ook u aan de slag wilt op uw terrein. Wij ondersteunen u daarbij.