Informatieplicht energiebesparing

U hebt er vast al over gehoord: per 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks veel energie verbruiken. Wij vinden het belangrijk om u hierover te informeren. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief meer over de informatieplicht en hoe u hieraan kunt voldoen. Bent u een kleinverbruiker? Dan raden wij u aan ook verder te lezen.

Wat is de Informatieplicht Energiebesparing? 

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie? Dan bent u wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als het aanpassen van verlichting of isolatie van bedrijfspanden. Per branche is een lijst opgesteld passend bij de activiteiten van ondernemers binnen die branche.  

In 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. U moet dan, als u meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie gebruikt, vóór 1 juli 2019 rapporteren welke maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat moet via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (www.rvo.nl/informatieplicht).

Waarom de Informatieplicht Energiebesparing?

Doel van de Informatieplicht is om de energiebesparing in Nederland te versnellen. Zo krijgt ook de CO²-reductie in Nederland een impuls. Naast dat het een wettelijke verplichting is, investeert u met energiebesparing in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering en bespaart u direct op uw energierekening. 

Wat moet ik doen?

Op de website www.WATTjemoetweten.nl kunt u makkelijk checken of de Informatieplicht ook voor uw bedrijf van toepassing is. Is dat het geval, dan neemt u de volgende stappen.

  1. Bepaal welke lijst met erkende maatregelen voor uw bedrijf of instelling van toepassing is
    Per bedrijfstak gelden verschillende erkende maatregelen (EML). U vindt een overzicht op de website WATTjemoetweten.nl
  2. Vraag op tijd eHerkenning aan
    Om in te loggen op het eLoket van RVO en voor 1 juli uw melding te kunnen doen, heeft u een eHerkenning (digitale identificatie) nodig. Vraag die zo snel mogelijk aan als u deze nog niet heeft, want het duurt circa vijf werkdagen. Dit kan via: eherkenning.nl
  3. Log in op het eLoket van RVO en rapporteer per vestiging de erkende maatregelen
    Ga naar rvo.nl/informatieplicht en zorg dat u alle gevraagde informatie bij de hand heeft. Het rapporteren duurt circa 60 tot 90 minuten.

De Omgevingsdienst (ODRA) vraagt de rapporten op in het eLoket van RVO. Zij gebruikt de informatie om te bepalen of uw bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht. Mogelijk volgt er een controle. De kans op controle is kleiner naarmate u meer aan energiebesparing hebt gedaan.

Gezamenlijke aanpak energiescan

U zult nu nog niet altijd weten welke energiebesparende maatregelen u moet en wilt nemen. Wilt u weten welke maatregelen u precies moet treffen en hoe u een maximale energiebesparing realiseert voor uw investering? Dan biedt een energiescan uitkomst. VNO-NCW, StAB, OKA, Greenbusiness club Gelderse Poort, PBA en KHN trekken samen met de gemeente en ODRA op om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor energiescans. Dat betekent dat u een tegemoetkoming in de kosten voor de scan en suggesties voor bedrijven die de scan kunnen uitvoeren krijgt. We zijn nog in afwachting van subsidie van de provincie Gelderland voor deze gezamenlijke aanpak. Na de zomer ontvangt u hierover informatie.

Maar hoe zit het dan met die informatieplicht voor 1 juli?

U moét voor 1 juli het eLoket al invullen. Om aan deze informatieplicht te voldoen, kunt u in het toelichtingsveld bij de maatregelen aangeven dat u van plan bent een energiescan uit te laten voeren, gekoppeld aan de geplande gezamenlijke aanpak. Na het uitvoeren van deze energiescan kunt u de uitkomsten verwerken in een nieuwe rapportage (let op: bewaar een PdF-kopie van uw eerste rapportage!). Als u na de zomer direct meedoet aan deze gezamenlijke aanpak is ODRA terughoudend met de energiecontrole van uw bedrijf. 

Ik ben kleinverbruiker, wat geldt voor mij? 

Verbruikt u minder dan 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie per jaar dan bent u niet verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen en te melden. Uiteraard kan het voor uw bedrijf ook interessant zijn om maatregelen te treffen, waarmee u rechtstreeks bespaart op uw energiekosten. Als onderdeel van de gezamenlijke aanpak kunnen ook zakelijke kleinverbruikers een gesubsidieerde energiescan laten uitvoeren. Met deze scan krijgt u beter inzicht in de besparingsmogelijkheden.  Na de zomer ontvangt u hierover meer informatie.

Nog vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben over de informatieplicht, dan kunt u terecht bij uw brancheorganisatie. Weet u niet welke organisatie u kunt aanspreken, dan kun u ook contact opnemen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via telefoonnummer 088 – 042 42 42.