Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB in samenwerking met gemeente Arnhem en PVO-Oost Nederland vorige week heeft georganiseerd bij Scalabor in het kader van criminaliteit en ondermijning. Bij ondermijning vervaagt de grens tussen de boven- en onderwereld. Dat veiligheid een aansprekend onderwerp is, blijkt aan de hoge opkomst en de inbreng van ondernemers aan het ondernemerspanel. Meer handhaving, de wens voor camerabeveiliging, verhoging meldingsbereidheid en verhoging gezamenlijke verantwoordelijk zijn belangrijkste speerpunten voor de nabije toekomst.

Voorzitter Hans-Robert van der Doe opent de bijeenkomst met een serie van 200 foto’s die laten zien hoe het gesteld is met de veiligheid op de bedrijventerreinen. Een weinig fraai beeld door verloedering, achterstallig onderhoud, parkeeroverlast, zwerfafval en vergelijkbaar. Hij pleit voor verscherping van handhaving, nemen van verantwoordelijkheid en verbetering van onderhoud aan de openbare ruimte door de gemeente én verbeteren onderhoud aan percelen en panden door ondernemers. Ook hamert hij op transparante vastgoedtransacties via makelaardij in plaats van onderhandse verhandeling.

Burgemeester Marcouch benadrukt de ernst van ondermijning: het is vergif voor een bedrijventerrein. Samen kun je een vuist maken. Verloedering en verouderde bedrijventerreinen trekken criminelen aan. Onderhoud en een nette uitstraling zijn daarom essentieel. Integer zakendoen is het vertrekpunt voor elke ondernemer. Faciliteer geen criminelen en drijf bij onderbuikgevoelens geen handel. Maak melding als er vermoeden bestaan van criminaliteit. Interventies waarbij verschillende instanties meewerken, zoals politie, douane en ODRA is één van de middelen om ondermijning op te sporen. Het sluiten van panden heeft een preventieve werking en laat zien dat criminele activiteiten consequenties hebben.

Hoe herken je ondermijning? Paul van der Weijden van PVO Oost-Nederland laat zien wat mogelijke signalen kunnen zijn voor ondermijning. De uitstraling van het pand is een belangrijke factor: het ontbreken van een logobord, afgeplakte ramen, ondefinieerbare buizen, zichtbare wietplanten en een verrommeld perceel. Ook bedrijvigheid op vreemde tijden kan een aanwijzing zijn. Verder noemt hij de privéomstandigheden van personeel als risicofactor. Contante geldstromen zijn eveneens een indicatie. Hij benadrukt het belang van melden ook al heb je alleen een onderbuikgevoel. Een melding is immers het startpunt voor de politie.

Daarna vertelt Roy zijn ontluisterende verhaal. Een vastgoedondernemer uit het Oosten van het land. Onder zijn ogen hebben gewiekste criminelen een drugslab gerund. De dekmantel: een afvalverwerkingsbedrijf. Ogenschijnlijk was alles op orde: alle documenten waren gecontroleerd.  Wekelijks bezocht hij de loods waar daadwerkelijk mensen afval aan het sorteren waren. Achter en onder een berg afval was het lab in een container geconstrueerd. Het enige afwijkende was, dat de criminele huurders de huur contant betaalden, hetgeen niet ongebruikelijk is in die branche. Het drugslab is door een instap opgerold. Ondanks dat Roy onschuldig is, heeft hij na zes jaar nog altijd te kampen met de gevolgen. Hij heeft een schadepost van meer dan een ton. Het hoger beroep is in dezer dagen, maar de criminelen lopen na een voorarrest van een half jaar al jaren vrij rond.

Na dit indrukwekkende verhaal neemt het discussiepanel zitting met Alex te Dorsthorst van ODRA, Simone Roosenboom (Veiligheid) en Esther van Cappellen (Economische Zaken) van Gemeente Arnhem, Roy (getroffen ondernemer) en wijkagent Henk Westerhof. De vragen en opmerkingen waren divers: van gebrek aan geld voor inzet wijkagenten en Handhaving, anti-kraak wonen op het bedrijventerrein, de noodzaak van camerabeveiliging, vestiging van bedrijven zonder vergunning. Ook tijdens de discussie wordt de noodzaak van melden van vermoedens van criminaliteit beklemtoond. De avond is afgesloten met een informeel samenzijn met koffie en gebak van Bakkerij Hilvers.

We danken burgemeester Marcouch voor zijn aanwezigheid, moderator Anton Jansen voor het begeleiden van de avond, alle leden van het discussiepanel inclusief Paul van der Weijden, Scalabor voor de hartelijke ontvangst en alle ondernemers voor hun bijdrage en aanwezigheid. Tot slot waarderen we het enorm dat medewerkers van politie en handhaving en enkele raadsleden aanwezig waren.