PMD pilot Het Broek stopt

Het afgelopen jaar heeft StAB gratis PMD opgehaald op bedrijventerrein Het Broek. Thuis is het gewoongoed om afval te scheiden. Het was voor ons dus een logische vraag waarom dit bij bedrijven weinig gebeurt. Bovendien zien we de worsteling van bedrijven met circulair ondernemen. Zodoende zijn wij vorig jaar een pilot gestart om de afvalstroom PMD collectief in te zamelen. Op deze manier konden we gelijktijdig ondernemers faciliteren om een eerste stap te zetten met circulair ondernemen.

Samen met Van Dalen Infra en Milieu zijn we de uitdaging aangegaan. Niet alleen hebben we PMD ingezameld, we hebben ook getracht inzicht te krijgen in andere afvalstromen. De kosten voor de inzameling heeft StAB voor een jaar op zich genomen. Zoals bij aanvang aangekondigd betrof het een pilot van een jaar. Per 1 juli stopt dan ook de gratis inzameling van PMD. De laatste ophaaldag is 17 juni. Om uw PMD te blijven scheiden, biedt Van Dalen Infra en Milieu aan om gratis een container voor PMD-afval te plaatsen. De lediging kost u € 40,- per keer. U kunt zich hiervoor aanmelden via rolcontainer@vandalengroep.nl. In deze flyer vindt u daar informatie over. U kunt natuurlijk ook uw eigen afvalverwerker kiezen.

Wij hopen uiteraard dat u PMD gescheiden aan blijft bieden. Hoe dan ook danken we u hartelijk voor uw inzet. Wij hebben er in veel van geleerd. Heeft u nog vragen, schroom niet om ze te stellen.