StAB brengt Stemhulp uit

De versnippering in het politieke landschap maakt het steeds lastiger om een doordachte keuze te maken bij verkiezingen. Partijprogramma’s doorakkeren kost tijd. Bovendien geven deze niet altijd antwoord op uw vraag. Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen. Denk aan de mening over camerabewaking, onderhoud openbare ruimte en handhaving van
overlast. De standpunten hebben we in deze stemhulp uiteengezet. De belangrijkste conclusies:

De meerderheid vindt dat de basiskwaliteit omhoog moet en een structurele gemeentelijke bijdrage van minimaal € 50.000,- aan StAB gerechtvaardigd is. Uiteraard juichen wij dit toe.

Onverdeeld met uitzondering van D66 en Partij voor de Dieren: het basisonderhoud van groen en openbare ruimte moet een niveau hoger. Vergroening van de bedrijventerreinen komt veelvuldig terug in de
visie van partijen. StAB heeft de afgelopen jaren echter aangetoond dat vergroening een utopie lijkt door gebrek aan ruimte, prioriteit én middelen.

Wat ons betreft onwenselijk: D66, GroenLinks, CU, PvdA en Partij voor de Dieren zijn bereid schaarse bedrijfsgrond in te leveren voor wonen of maatschappelijke functies.

StAB is bezig met de voorbereiding van een convenant camerabewaking. De meningen daarover zijn voornamelijk positief.

Partijen zijn het ermee eens dat overlast aangepakt moet worden, al dan niet door stringentere handhaving of het aanpassen van de regelgeving.

Samenvattend staat de meerderheid van de partijen achter de plannen van StAB voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. De discrepantie tussen beleid en uitvoering is een belemmering. Hoe lossen we dat
samen op? Hoe zorgen we voor meer daadkracht en resultaat? Dat is onze gezamenlijke uitdaging.

Uiteraard bedanken we alle politieke partijen voor hun bijdrage. We zijn blij met de consensus dat de basiskwaliteit van de bedrijventerreinen omhoog moet. Vindt u ook de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen
belangrijk? Dan is dit uw leidraad naar de keuze in het stemhokje.