StAB gemengd kritisch over Visie Werklocaties

Arnhem beschikt over een gevarieerde werklocaties waaronder onze bedrijventerreinen. Met het oog op de toekomst geeft de gemeente Arnhem een visie vorm hoe werklocaties in de stad zich kunnen ontwikkelen. De Visie Werklocaties Arnhem 2040 schetst de kaders en opgaven om de ontwikkeling ruimtelijk in goede banen te leiden. In 2022 is StAB betrokken geweest bij de rapportage van Buck Consultants dat een aanzet geeft tot deze visie.

StAB kan zich vinden in de volgende conclusies uit het rapport.

  1. De oppervlakte bedrijventerreinen is relatief beperkt ten opzichte van andere steden.
  2. Het beeld is gekanteld van overaanbod in de stad naar regionaal tekort.
  3. Hoge druk op de bedrijfsruimtemarkt.
  4. Tegelijkertijd een veroudering op de bedrijventerreinen Het Broek, IJsseloord 1 en de Nieuwe Haven.
  5. Nieuwe uitbreidingsruimte zeer beperkt. Koningspleij Noord mogelijk over 20 jaar.
  6. Ruimte onder druk door woningbouwopgave.

16.000 woningen
StAB plaatst ook kanttekeningen. De gemeente is voornemens om 16.000 woningen te realiseren om antwoord te geven op de woningcrisis. Dit is terug te zien in de planvorming en het feit dat het Rijk een financiële bijdrage levert voor de ontwikkeling van Spoorzone Oost. Dit sijpelt ook door in de Visie Werklocaties. Het betekent extra hoge druk op de toch al schaarste op de bedrijventerreinen. Op een vindingrijke manier is verbloemd dat er behoorlijk vierkante meters bedrijventerrein verdwijnt. Dit gaat ten koste van de MKB-bedrijvigheid.

Extra bedrijvigheid nodig
Uit de stukken blijkt dat 38% van de mensen praktisch is opgeleid, 35% middelbaar en de rest hoger opgeleid. Wij gaan ervan uit dat hoger opgeleiden zich prima redden in kleine kantoren of thuiswerkend in de woonwijk. Hiervoor hoeft geen extra ruimte gecreëerd te worden. Daarentegen is er bedrijfsruimte nodig op Spoorzone Oost. Spoorzone Oost omvat RijnPark, maar ook Het Broek en de Nieuwe Haven. Deze bedrijfsruimte is niet alleen om de circulaire economie te faciliteren, maar om de reguliere economie te stimuleren. Anders gezegd: om samen geld te verdienen. In de overtuiging van StAB is de haven extreem belangrijk en onderscheidend voor Arnhem. Een bedrijventerrein grenzend aan het water. Dat heeft bijna geen enkele stad. Houdt de gemeente rekening met de impact van een woningwijk om de hoek? Daar maken we ons zorgen over.

Toekomstbestendig
De gemeente onderkent de urgentie om de bestaande bedrijventerreinen te moderniseren. Dat stemt StAB positief. Daarvoor is echter geld nodig. Wanneer je geld vrijmaakt voor woningbouw, moet dat ook gebeuren voor de bedrijventerreinen. Het is eenvoudig roepen dat op de bedrijventerreinen ingedikt en verdicht moet worden. Dat is geen eenvoudige opgave. Bijvoorbeeld een parkeerplaats realiseren op een dak is kostbaar. Ook vergroenen blijkt een uitdaging. De financiële onderbouwing ontbreekt in de planvorming.

Betrokkenheid
StAB heeft haar standpunten duidelijk gemaakt tijdens een inspraakavond van de Raad. We blijven ons hard maken om betrokken te worden en blijven bij de planvorming en realisatie. Voorkomen is immers beter dan genezen.