Wet Voorkeursrecht RijnPark

Bedrijventerrein RijnPark verandert verder naar woon- en werkgebied. Om de wooncrisis het hoofd te bieden is de gemeente voornemens om 16.000 woningen te bouwen. Een deel van de woningbouw gaat ten koste van bedrijfsgrond op RijnPark. Bedrijfseigenaren op een gedeelte van RijnPark zijn verplicht om de grond bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Wet voorkeursrecht gemeenten om eventuele speculatie te voorkomen. Op de betreffende grond moeten naast woningen ook voorzieningen gerealiseerd worden zoals buurthuizen, parken en speeltuinen. Ondernemers worden door de gemeente benaderd om te kijken wat hun toekomstperspectief is en of ze mee kunnen bewegen met deze ontwikkeling.

Te radicaal
StAB vindt het inzetten van de Wet voorkeursrecht gemeenten ver gaan. Niet elke ondernemer kan of wil meegaan met de veranderende aard van het bedrijventerrein. Je bedrijfsvoering aanpassen aan een wijziging in de ruimtelijke orde, is een tekentafelidee dat in de praktijk niet werkt. Kijk liever naar creatieve oplossingen binnen bestaande kaders. Bedrijven zijn de economische motor van de stad. Hoger opgeleiden vinden hun weg wel. Middelbaar en praktisch opgeleiden zijn veelal aan het werk op bedrijventerreinen. Kunst en cultuur zijn een verrijking, maar de bijdrage aan de economie is van een ander niveau. Het één kun je dus niet rücksichtslos inwisselen voor het ander. We hebben gewoonweg bedrijfsruimte nodig, zeker om belangrijke werkgelegenheid te behouden. StAB houdt vinger aan de pols.