Van de vergadertafel BC Het Broek

Ieder kwartaal komt de Bedrijventerrein Contactgroep (BC) Het Broek, een harde kern betrokken ondernemers, samen om te zorgen voor een bedrijventerrein waar het prettig ondernemen is. Zo ook vandaag. Wat kwam er dit keer o.a. ter tafel?

Het ambitiedocument Het Broek
Hoe staat het daarmee? Waarom duurt het zolang voor de achterban iets hoort? Na 3 sessies met ondernemers en vastgoedeigenaren is het al lang stil. Het document is klaar en we hadden het graag met iedereen gedeeld. Maar… de wethouder Economische Zaken vindt de inhoud zo waardevol, dat ze ruggensteun voor de ambities wil van het college van B&W. En daar wachten we nog op. 

Ja, wij snappen dat het allemaal niet snel genoeg gaat. En ja, wij zitten er bovenop. Zodra het college goedkeuring heeft gegeven, organiseren we een bijeenkomst waarin we de ambities met iedereen op Het Broek delen en natuurlijk doen we dit op een feestelijke manier. 

Schoon, heel, veilig?
De BC heeft het al jaren over ongeoorloofde (bedrijfs)vestigingen en overlast daarvan. Meldingen in Fixi helpen soms, maar een aantal situaties blijft hardnekkig bestaan. Ongeduld en irritatie steken dan de kop op, maar wat doen we daaraan? Gelukkig zit sinds dit jaar de driehoek politie-handhaving/gemeente-ODRA bij ons aan tafel. Zij kunnen maatregelen nemen. Binnenkort via dit kanaal concrete informatie hoe dit wordt opgepakt. 

Gebiedsvisies; wat en waarom
Het is de afgelopen weken vaak langsgekomen op Chainels: de ontwikkeling van bedrijventerrein RijnPark naar wonen/werken. De gebiedsvisie voor dat terrein ligt nu voor bij de gemeenteraad. Dit heeft ook forse impact op bedrijventerrein Het Broek. 

Om de ambities voor Het Broek te borgen, wordt nu eveneens voor het gebied Het Broek/Nieuwe Haven/IPKW een gebiedsvisie opgesteld. Ook hiervoor geldt dat de BC graag ziet dat er vaart wordt gemaakt en bovenal: wat levert zo’n zoveelste document op voor de ondernemers en pandeigenaren? 

StAB doet een poging een antwoord te geven op die vraag in de StAB-krant, die in mei bij u op de deurmat valt. 

Tot slot: laat van u horen en steun ons! Hoe meer inbreng en betrokkenheid, hoe serieuzer onze impact voor een beter bedrijventerrein.