Van de vergadertafel BC Nieuwe Haven

Ieder kwartaal komt de Bedrijventerrein Contactgroep (BC) Nieuwe Haven, een harde kern betrokken ondernemers, samen om input te geven voor de ontwikkeling van de haven en te zorgen dat het er prettig ondernemen is. Wat kwam er dit keer o.a. ter tafel?

Schoon, heel, veilig
De haven is sinds Coronatijd en de afsluiting van de Rijnkade voor nachtelijk publiek, de favoriete plek van drugsdealers en -gebruikers. Het zorgt niet alleen voor veel afval (ballonnen, lachgaspatronen, cocaïne snuifbuisjes), maar ook voor hardrijden onder invloed met daadwerkelijke ongelukken. Aanspreken door ondernemers leidt tot bedreigingen. Kortom: overheidsmaatregelen zijn bitter nodig! En hoera! Na twee jaar aandringen staan er sinds deze week aan het eind van de Nieuwe Havenweg lantaarnpalen. 

De politie ziet gelukkig ook de noodzaak van aanpak en is een project gestart. Dat begint met extra surveilleren samen met handhaving. Door ondernemers aangedragen oplossingen zijn snelheidsbeperkende maatregelen en een parkeerverbod. Dat is gelijk een oplossing  voor overlast van overnachtende vrachtwagenchauffeurs. Ondernemers zorgen komende weken voor analyse van piekmomenten om de politie te helpen. De politie constateert overigens dat de overlast niet is te zien in meldingen. De BC bevestigt dat ondernemers meldingsmoe zijn. Er gebeurt toch niets mee… 

Vereenvoudigen gebruik kranen
Voor iedere kleinere klus met een hijskraan een vergunningtraject van 6 weken doorlopen, terwijl direct handelen nodig is: dat moet anders kunnen. Betrokken ondernemers gaan standaard scenario’s uitwerken en voorleggen aan de havencoördinator om te overleggen over dispensatie.

Gebiedsvisie RijnPark en ontwikkeling Nieuwe Haven
Het is de afgelopen weken vaak langsgekomen in de media: de ontwikkeling van bedrijventerrein RijnPark naar wonen/werken. De gebiedsvisie voor dat terrein ligt nu voor bij de gemeenteraad. Het heeft ook impact op bedrijventerrein Nieuwe Haven. Voorzitter Nieuwe Haven heeft bij de raad ingesproken met als speerpunten mogelijke inperking toekomstige ontwikkeling door aanpassing risicocontouren en milieucategorieën. Belangrijkste conclusie van de BC: als we invloed willen uitoefenen moeten we contact hebben met politiek en laten zien “wat doen we hier nou eigenlijk”? De eerste gesprekken met raadsleden zijn gepland.

Voortgang walstroom en vergroening
Er zijn concrete afspraken voor realisatie van walstroom, laadplein energieloos bouwen en een batterij. Tegelijk wordt gezorgd dat rondom de batterij vergroend wordt. Dit zal gelijk oplopen met de totale vergroening van de Nieuwe Havenweg, waarvoor de seinen op groen staan. Intussen is de kop van de Industriestraat voortvarend vergroend door de gemeente. 

Grotere ontwikkeling haven
Dat er vooral veel rapporten worden gemaakt voor de ontwikkeling van de haven, wordt niet door iedere ondernemer begrepen. Aan het – naar wat wij hopen – laatste rapport wordt nu gewerkt. 

De gemeente heeft Movares onderzoeksopdracht gegeven of er behoefte is aan een extra haven voor de Maritieme Maakindustrie, een realistische tijdlijn voor de ontwikkeling te schetsen en inzicht te geven wat er nodig is om er invulling aan te geven. Movares maakt een markt- en netwerkanalyse en start daartoe met een brainstormsessie met partijen uit de directe omgeving van de haven.

Tegelijk zijn er gesprekken gaande met de havens uit Tiel en Nijmegen over samenwerking. Aan bod komen bijvoorbeeld ontwikkelingen in regelgeving, de invloed van Rotterdam (o.a. hoeveel vervoersbewegingen) en toegang tot belangrijke Europese geldstromen.

Tot slot: laat van u horen en steun ons! Hoe meer inbreng en betrokkenheid, hoe serieuzer onze impact voor een beter bedrijventerrein.