beeldmerk-stab-fc

Voorbereidingsbesluit opgeheven

Voor het westelijk deel van het bedrijventerrein RijnPark (vanaf de voormalige Corusgebouwen tot aan de Veilingstraat) was tot 1 mei jl. een Voorbereidingsbesluit van kracht.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Fluvium Midden – Westervoortsedijk West’ is geen verzoek om voorlopige voorziening, oftewel schorsingsverzoek, ingediend bij de Raad van State. Dit houdt in dat het bestemmingsplan met ingang van 1 mei 2018 in werking is getreden. Een (wettelijk) gevolg van deze inwerkingtreding is dat de beide voorbereidingsbesluiten die ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn genomen, per 1 mei 2018 zijn vervallen.

Eventuele aanvragen om omgevingsvergunning worden daarom niet meer door de gemeente aangehouden.

Laatste nieuws

wijkagent Edwin Addink

Op StAB met wijkagent Edwin Addink

Wijkagent Edwin Addink heeft samen met zijn collega Sabrina Puijn de wijk Rijkerswoerd onder zijn hoede. Daar vallen ook de bedrijventerreinen Rijkerswoerd en De Overmaat onder. Zij vertellen over hun ervaringen.

Lees verder >
kaart klimaatadaptatie Arnhem

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Lees verder >

Bijeenkomsten

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Meer informatie en aanmelden >