beeldmerk-stab-fc

Voorbereidingsbesluit opgeheven

Voor het westelijk deel van het bedrijventerrein RijnPark (vanaf de voormalige Corusgebouwen tot aan de Veilingstraat) was tot 1 mei jl. een Voorbereidingsbesluit van kracht.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Fluvium Midden – Westervoortsedijk West’ is geen verzoek om voorlopige voorziening, oftewel schorsingsverzoek, ingediend bij de Raad van State. Dit houdt in dat het bestemmingsplan met ingang van 1 mei 2018 in werking is getreden. Een (wettelijk) gevolg van deze inwerkingtreding is dat de beide voorbereidingsbesluiten die ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn genomen, per 1 mei 2018 zijn vervallen.

Eventuele aanvragen om omgevingsvergunning worden daarom niet meer door de gemeente aangehouden.

Laatste nieuws

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Meer informatie en aanmelden >